Arvee Design

Logo & Corporate identity

Internet Bilboard

Logo Internet BillBoard

loga pro reklamní firmu

Návrh loga do soutěže pro Internet BillBoard - provozující reklamní systémy. Spolu s logy pro jednotlivé skupiny firmy.